Marge Arkitekter

© Copyright 2023 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Babyland

Babyland, Baby!

Marge har tagit fram inredning till personalytorna i Babyland och Vidforss nya lokaler i Morgongåva. Uppdraget omfattar tolkning av företagens visuella identitet i det fysiska rummet, planlösning, fast inredning och ytskikt. Material och färgsättningen bidrar till att bryta upp de stora volymerna i den 1800 kvm stora lokalen. Lekfulla kakelmönstersättningar och pigmenterad plywood skapar tillsammans med det varierade undertaket rytm, variation och orienterbarhet.

Projekt: Babyland Färdigställt: 2022 Yta: 1800 m2 Typ: Inredning Omfattning: Från skiss till färdigställande Plats: Morgongåva Beställare: Babyland Fotografi: Johan Fowelin