Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Axstores

Inredning av Axstores huvudkontor, Stockholm

Ombyggnad och inredning samt hyresgästanpassning av befintligt kontor av Axstores huvudkontor i Stockholm, om ca 7000 kvm. Axstores är moderbolag för Åhlens, Kicks och Lagerhouse.

Uppdraget omfattade bland annat att hitta ett samlande koncept för organisationen som helhet, och applicera och anpassa det på lokalerna för de enskilda företagen. Uppdraget omfattade vidare programhantering samt omstrukturering för de ca 400 arbetsplatser med fokus på gemensamhetslokalerna och mötesplatserna företagen emellan - gemensam ny konferensanläggning, personalmatsal och reception.

Projekt: Axstores Färdigställt: 2012 Yta: 7100 m2 Typ: Ombyggnation och intredning av kontor Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Stockholm Beställare: Axstores Fotografi: Johan Fowelin