Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Västra Johannelund

15 hus om 105 m²

Detta förskjutna atriumradhus skapar två sammanlänkade uterum: Den västorienterade atriumgården är hårdgjord och flexibel. Den östorienterade trädgården kopplas till parkstråket och fri lek. Planen är öppen och expanderande för ett fritt användande där gränser kan öppnas och stängas efter behov och där rummen hakar i varandra. Det vinkelställda greppet förstärker upplevelsen av rumsekvensen, gör den mer intrikat och samtidigt effektivare i djupled till fördel för bevarandet av parkmark. Utförandet kan fås som helt öppet övre loft ända upp till som maximalt 4 sovrum med bibehållna rumsliga samband horisontellt och vertikalt. Det repeterade pulpettaket på såväl förråd, carport och huvudvolym tillsammans med den enhetliga färgsättningen ger bebyggelsen dess karaktär och egenart.

Projekt: Västra Johannelund Färdigställt: 2011 Yta: 1575 m2 Typ: Nybyggnation av radhus Omfattning: Analys till bygghandling Entreprenadform: Plats: Stovkholm Beställare: SMÅA AB Fotografi: Johan Fowelin