Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Rica Talk Hotell

Möten och skala

De tre funktionerna mässa, kongress och hotell ger projektet en speciell spännvidd i skala – från den storskaliga mässhallen ner till det intima hotellrummet. Målsättningen var att skapa miljöer som i lika hög grad känns bearbetade och detaljerade oavsett rumslig skala. För oss var det betydelsefullt att skapa en avslappnad och omhändertagen miljö, bortom den anonymitet som kan förkomma på hotell. Inredningsmaterial och bearbetning sträcker sig från naturmaterial och traditionellt hantverksmässig bearbetning till samtida material i helt ny användning. I form av abstraherad natur tar sig det omkringliggande landskapet in i anläggningen – växtväggar bidrar till skogsdoft och föränderlighet, stora amorfa former likt skogstjärnar är ingjutna i kongresscentrets golv för att bryta ner skalan på rummet.

En viktig utgångspunkt i projektet har varit att koppla samman dess olika delar rumsligt och visuellt, t ex återkommer kongresscentrets inredning i hotellets lobby men med ytterligare en detaljeringsgrad. För att underlätta rörelsen mellan kongresscentrets foajé, hotellets lobby och restaurang föreslog vi också i tävlingsskedet en ny trappa mellan lobby och restaurang. Sambandet mellan de två våningsplanen förstärks ytterligare med hjälp av ett tio meter högt draperi som är väl synligt från entrétorget vid mässan. Draperiet skapar en kulört och inbjudande fond för hotellet.

Ett möteshotell där personer bor en längre tid präglas av arbete och stor social aktivitet, något som har varit grundläggande i gästrummens utformning. Inredningen är strukturerad i tre zoner: en intim entré- och badrumsdel, en sovdel och närmast fönstret en generös plats för arbete markerad med en bekväm, brokig fåtölj och en spegel som spränger rummet visuellt. För att skapa ett gästrum där gästen känner sig omhändertagen har vi strävat efter att i möjligaste mån arbeta med lösa enheter av olika karaktär. En intressant aspekt i projektet är den höga graden av specialritade enheter (något som blir möjligt i ett projekt med 248 mer eller mindre identiska gästrum), genom vilken vi vill undvika den institutionella karaktär som ofta präglar hotellrum.

Projekt: Rica Talk Hotell Färdigställt: 2006 Yta: 3000 m2 Typ: Inredning av hotell Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Stockholm Beställare: Stockholmsmässan Fotografi: Johan Fowelin och Camilla Svensk Utmärkelser: Vinnare av Svenska Ljuspriset 2006