Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Majelden vårdboende

Framtidens vårdbostäder i Linköping

Naturen är ett bärande tema i det här förslaget där den fantastiska omgivningen ger tomten dess stora kvalitéer, dels som en upplevelsemässig kvalitet inifrån vårdboendet, dels som en möjlighet till stimulerande utevistelser. Byggnadens utformning, placering och planläggning är därför gestaltad och vald för att optimera utbytet mellan byggnad och befintligt landskap.

Majeldens vårdboende möter omgivningen både socialt och skalmässigt. En mötes- och lekplats anpassad både för barnfamiljer och boende föreslås, där varierade åldersgrupper har chans att mötas. Skalmässigt är byggnaden uppbruten i två byggnadskroppar, förskjutna i plan- och i höjdled. Genom förskjutningen optimeras anslutningen mot terrängen: mellanrummet mellan byggnadskropparna bildar en naturlig, tydlig entré in i huset och hit förläggs husets kärna dit gemensamma rum kopplas. Härifrån kan man direkt nå husets gemensamma gård eller komma in i husets övriga funktioner som expedition, spa, mötesrum och en grönskande takterass högst upp i huset.

Projekt: Majelden vårdboende År: 2011 Yta: 3500 m2 Typ: Nybyggnation av vårdboende Omfattning: Vinnande förslag i inbjuden tävling Plats: Linköping Beställare: Linköping kommun Landskap: LAND Arkitektur