Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

25 kvm

Attefallshus till boken 25 kvm

En komplementbyggnad kommer alltid att stå i relation till en befintlig byggnad, stor som liten, hög som låg. Rummet, eller relationen som uppstår mellan den befintliga byggnaden och den nya komplementbyggnaden kan i vissa tillfällen upplevas som en livlös eller oprogrammerad plats, om man inte tar väl hand om landskapet och platsbearbetningen. Därför blir vårt angreppssätt att komplementbyggnaden ger en ny upplevelse åt naturen eller till gårdsrummet. Komplementbyggnaden blir snarare en del eller ett komplement till naturen än att vara ett komplement till huvudbyggnaden.

Genom att vinkla/slipa komplementbyggnadens volym och använda ett enhetligt materialsystem av träpanel på både tak och fasader är tanken att byggnadens alla sidor kan ”användas”. Lutande fasader som övergår i sitt- och liggplatser, utekök, klättervägg, soldäck, sandlåda eller inbyggd kryddträdgård gör att de 25 kvm i praktiken utgör en större yta än sitt eget fotavtryck. Upplevelsen av den omkringliggande naturen stärks både ut- och invändigt genom de vinklade fasaderna och fönsternas riktade ut- och inblickar. Eftersom livet på tomten, vare sig den ligger i skärgården, i fjällen eller i ett villaområde, försiggår utomhus och i tät relation till trädgården och landskapet runt omkring tomten, är det en styrka om komplementbyggnadens utsida kan vara med och generera eller uppta en del av dessa utomhusaktiviteter. Att sitta på en stubbe, sola på en klippa eller fixa i trädgården. En aktiv exteriör skapar naturligt liv och aktivitet i rummet mellan byggnaderna och stärker relationen mellan dem.

Projekt: 25 kvm År: 2015 Yta: 25 m2 Typ: Förslag på attefallshus till boken 25 kvadrat av Eva Wrede och Max Isitt Förlag: Max Ström