Marge Arkitekter

© Copyright 2023 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Varvsstaden stadsutveckling

Analys och ombearbetning av stadsplan för Malmö stad

Varvsstaden är för Malmö ett strategiskt viktigt stadsutvecklingsprojekt där Kockums före detta industriområde omvandlas till en attraktiv och hållbar stadsdel. Gestaltningsförslaget aktiverar och utvecklar Varvsstadens kulturhistoriska och platsspecifika värden i en ny urban kontext.

Förslagets utgångspunkt integreras i gestaltningen som kännetecknas av sinnlighet och omtanke i den mänskliga skalan. Ett flertal karaktärsfulla platser, byggnadstyper, parker och stråk för en variation av boenden, verksamheter och urbant liv tillskapas. Passager och skalförskjutningar ger övergångar mellan signifikanta rumsligheter där vyer mot vattnet och den karaktärsfulla bebyggelsen spelar avgörande roller.

Projekt: Varvsstaden År: 2014 Yta: 105000 m2 Typ: Stadsplanering Omfattning: Parallellt uppdrag Plats: Malmö Beställare: Malmö stad Landskap: LAND Arkitektur