1/12
Villa Hedberg

2/12
Villa Hedberg

3/12
Villa Hedberg

4/12
Villa Hedberg

5/12
Villa Hedberg

6/12
Villa Hedberg

7/12
Villa Hedberg

8/12
Villa Hedberg

9/12
Villa Hedberg

10/12
Villa Hedberg

11/12
Villa Hedberg

Sommarhus med tillhörande komplementbyggnader som bastu och gäststuga
Omfattning: skiss, bygglov, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.
Beställare: privat

Foto: Johan Fowelin

..

Sommarhus med tillhörande komplementbyggnader som bastu och gäststuga
Omfattning: skiss, bygglov, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.
Beställare: privat