1/10
Villa E

2/10
Villa E

3/10
Villa E

4/10
Villa E

5/10
Villa E

6/10
Villa E

7/10
Villa E

8/10
Villa E

9/10
Villa E

Om- och tillbyggnad av villa i Maglehem på Österlen
Beställare: Privat
År: 2008-2011
Foto: Marge Arkitekter 

Den ursprungliga egnahems villan ligger längs en bygata i Maglehem. Genom att placera utbyggnaden i ett tillbakadraget läge bibehölls gatuvyn samtidigt som tillbyggnaden hjälper till att rama in den upphöjda terrassen.Takens sadelform leker med intilliggande bebyggelses tak, samt avslutas med ett halvt sadeltak där skorstenen sticker upp. 

Familjen behövde ett till sovrum samt extra badrum. Det fanns även en önskan om mer direkt kontakt med trädgården.
Terrassens golvmönstret återkommer interiört och förstärker kopplingen mellan ute och inne tillsammans med det stora fönstret.