1/12
Villa Daniels

2/12
Villa Daniels

3/12
Villa Daniels

4/12
Villa Daniels

5/12
Villa Daniels

6/12
Villa Daniels

7/12
Villa Daniels

8/12
Villa Daniels

9/12
Villa Daniels

10/12
Villa Daniels

11/12
Villa Daniels

Nybyggnad av villa 

Plats: Tyresö

Beställare: Privat

Färdigställt: september 2007

Foto: Björn Lofterud, Nina Broberg och Marge Arkitekter

Tomten är högt belägen med utsikt över Kalvfjärden och Erstavik. Beställaren önskade sig ett litet hus med stor öppenhet och möjlighet att njuta av de vackra vyerna. Huvudbyggnaden och gästhuset är placerade för att bilda ett privat rum i en vinkel mot sydväst. Husen har slutna fasader mot norr och öster men öppnar sig mot uteplatsen, poolen och utsikten. Husen har en ikoniskt enkel sadeltaksform i svart bandtäckt plåt. Till detta har lagts ett trädäck som definierar uterummet i skala genom att nästan textilt vikas upp på vägg och ett utskjutande skärmtak. Samma tema återkommer i interiören. Till de vita trägolven, väggarna och taken har adderats starka kulörer över golv/vägg/tak för att ge karaktär och kontrast åt de ljusa miljöerna.