1/14
Varvsstaden Malmö

2/14
Varvsstaden Malmö

3/14
Varvsstaden Malmö

4/14
Varvsstaden Malmö

5/14
Varvsstaden Malmö

6/14
Varvsstaden Malmö

7/14
Varvsstaden Malmö

8/14
Varvsstaden Malmö

9/14
Varvsstaden Malmö

10/14
Varvsstaden Malmö

11/14
Varvsstaden Malmö

12/14
Varvsstaden Malmö

13/14
Varvsstaden Malmö

Varvsstaden Malmö
Utredning och stadsplan av tidigare planarbete för Malmö Stad.

Landskap: LAND Arkitektur

Varvsstaden är för Malmö ett strategiskt viktigt stadsutvecklingsprojekt där Kockums före detta industriområde omvandlas till en attraktiv och hållbar stadsdel. Gestaltningsförslaget aktiverar och utvecklar Varvsstadens kulturhistoriska och platsspecifika värden i en ny urban kontext.

Förslagets utgångspunkt integreras i gestaltningen som kännetecknas av sinnlighet och omtanke i den mänskliga skalan. Förslaget skapar ett flertal karaktärsfulla platser, byggnadstyper, parker och stråk för en variation av boenden, verksamheter och urbant liv. Passager och skalförskjutningar ger övergångar mellan signifikanta rumsligheter där vyer mot vattnet och den karaktärsfulla bebyggelsen spelar avgörande roller.