1/7
Västra Johannelund

2/7
Västra Johannelund

3/7
Västra Johannelund

4/7
Västra Johannelund

5/7
Västra Johannelund

6/7
Västra Johannelund

15 hus om 105 m² BOA.
Beställare: SMÅA Hus AB
Samarbetsprojekt med Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB

Detta förskjutna Atriumradhus skapar två sammanlänkade uterum: Den västorienterade atriumgården är hårdgjord och flexibel. Den östorienterade trädgården kopplas till parkstråket och fri lek. Planen är öppen och expanderande för ett fritt användande där gränser kan öppnas och stängas efter behov och där rummen hakar i varandra. Det vinkelställda greppet förstärker upplevelsen av rumsekvensen, gör den mer intrikat och samtidigt effektivare i djupled till fördel för bevarandet av parkmark. Utförandet kan fås som helt öppet övre loft ända upp till som maximalt 4 sovrum med bibehållna rumsliga samband horisontellt och vertikalt. Det repeterade pulpettaket på såväl förråd, carport och huvudvolym tillsammans med den enhetliga färgsättningen ger bebyggelsen dess karaktär och egenart.

Foto: Johan Fowelin