1/10
Västerås Stadsbyggnadskontor

2/10
Västerås Stadsbyggnadskontor

3/10
Västerås Stadsbyggnadskontor

4/10
Västerås Stadsbyggnadskontor

5/10
Västerås Stadsbyggnadskontor

6/10
Västerås Stadsbyggnadskontor

7/10
Västerås Stadsbyggnadskontor

8/10
Västerås Stadsbyggnadskontor

9/10
Västerås Stadsbyggnadskontor

Inredning av Stadsbyggnadskontoret i Västerås

Beställare: Stadsbyggnadskontoret Västerås
Yta: 700 m2
Färdigställt: Juli 2014
Foto: Johan Fowelin

Uppdraget omfattade ombyggnad och inredning för Västerås Stadsbyggnadskontor och deras lokaler i stadshuset i Västerås. Stadshuset som är ritat av Sven Ahlbom är idag ett byggnadsminne, varför förslaget som sådant anpassats till byggnadens kulturhistoriska värden.

Fokus för inredningen har varit att ta tillvara på byggnadens karaktäristiska egenskaper och låta inredningen knyta an till dem. Bland annat så tar mönsterbearbetningen i ombyggnadsförslaget upp mönster som återfinns i byggnadens trapphus och de valda kulörerna i inredningen är tidstypiska. Möblerna hålls samman med det ljusa träet som återkommer i olika rumselement som dörrar och väggpaneler.

En av de viktigaste frågorna vid utformningen och planeringen har varit att skapa en kreativ och spännande miljö men samtidigt funktionell. Arbetsplatserna har placerats längs med fönster medans övriga kontorsfunktioner har samlats i den ena korridorens mitt vars asymmetriska rumsformer samspelar med den kringliggande mönsterlagda mattan. Mellan dessa rum bildas flera informella paus- och projektytor. Tack vare en mer yteffektiv planlösning har de olika avdelningarna kommit närmare varandra och fler typer av sittningar har tillkommit, där såväl enkelrum, dubbelrum som kontorslandskap varvas.