1/7
Världskulturmuseet

2/7
Världskulturmuseet

3/7
Världskulturmuseet

4/7
Världskulturmuseet

5/7
Världskulturmuseet

6/7
Världskulturmuseet
Inredning till entré, butik och restaurang
Omfattning: Analys, koncept och projektering
Byggnadsarea: 1850 kvm
Färdigställt: 2018
Beställare: Världskulturmuseet
Fotografi: Johan Fowelin

Projektet strävar efter att med arkitektur och inredning göra Världskulturmuseets kärnverksamhet synlig och lättillgänglig för alla slags besökare. Världskulturmuseet vill vara en arena för diskussion och reflektion där många och olika röster kommer till tals, där kontroversiella och konfliktfyllda ämnen kan tas upp. Interiören ska vara relationsskapande, hållbar, lekfull och bjuda in till dialog. Ambitionen är att besökarna redan i entrén ska förstå museets verksamhet och hur de ska nå utställningarna. Byggnadens arkitekter Brisac-Gonzalez inspirerades av bergarten Geod i husets färgval, en sten som är gråglittrig på utsidan och väldigt färgstark ju längre in mot centrum man kommer. I den nya inredningen har de skarpa kulörerna i befintlig inredning tagits upp och kompletterats med mjukare toner. Mönsterbilder från museets unika samling är en stor inspiration i den nya inredningen. Mönsterbilder från hela världen möts sida vid sida på kassadisk och exponeringshurtsar i butiken. Utanför matsalens glasvägg möter byggnaden upp en bergvägg. Stenen återkommer i restaurangens inredning i den stora buffédisken.