1/26
Vårdboende Trädgårdarna

2/26
Vårdboende Trädgårdarna

3/26
Vårdboende Trädgårdarna

4/26
Vårdboende Trädgårdarna

5/26
Vårdboende Trädgårdarna

6/26
Vårdboende Trädgårdarna

7/26
Vårdboende Trädgårdarna

8/26
Vårdboende Trädgårdarna

9/26
Vårdboende Trädgårdarna

10/26
Vårdboende Trädgårdarna

11/26
Vårdboende Trädgårdarna

12/26
Vårdboende Trädgårdarna

13/26
Vårdboende Trädgårdarna

14/26
Vårdboende Trädgårdarna

15/26
Vårdboende Trädgårdarna

16/26
Vårdboende Trädgårdarna

17/26
Vårdboende Trädgårdarna

18/26
Vårdboende Trädgårdarna

19/26
Vårdboende Trädgårdarna

20/26
Vårdboende Trädgårdarna

21/26
Vårdboende Trädgårdarna

22/26
Vårdboende Trädgårdarna

23/26
Vårdboende Trädgårdarna

24/26
Vårdboende Trädgårdarna

25/26
Vårdboende Trädgårdarna

VINNARE AV BOSTADSPRISET 2017

Vård och omsorgsboende i Örebro

Beställare: Örebro Kommun
Yta: 9000 m2
Tävlingsvinst 2013 
Etapp 1 färdigställt 2016, etapp 2 färdigställt 2017

Landskap: LAND arkitekter

Miljöcertifiering: pågående certifieringsprocess för LEED Gold, färdigt våren 2018

Fotografi: Johan Fowelin

Konstnärlig utsmyckning: Meta Isaeus-Berlin (fontän), Mari Rantanen (glaskonst)

Nominerat till Kasper Salinpriset 2017

WAN Award 2015, Nominerade till  Residential, Future Project 
MIPIM AR Award 2015, Hedersomnämning Future Project Award

Utställning: Nödvändighetens Arkitektur, Virserum, maj-dec 2016
Bo.Nu.Då - Framtidens bostäder, Arkdes, april 2016-jan 2017

I vårdboendet Trädgårdarna står den stimulerande promenaden i fokus både interiört och exteriört. I vårdenheten löper rörelsen längs med atriumgården och de gemensamma rummen.

Från utsidan ger byggnaderna tillsammans intrycket av att vara en gemensam tvåvåningsbyggnad. Innan närområdet utvecklas klarar byggnaden i sin utbredning och skala av att ensam samtala med omkringliggande storskaliga handelslador. Särskiljande och identitetsskapande är ett varierat taklandskap, en mönstrad fasad som löper runt och ramar in byggnadsvolymerna mot det omgivande flacka
landskapet samt en överraskande grön insida med väl omhändertagna trädgårdsrum.