1/26
Vårdboende Trädgårdarna

2/26
Vårdboende Trädgårdarna

3/26
Vårdboende Trädgårdarna

4/26
Vårdboende Trädgårdarna

5/26
Vårdboende Trädgårdarna

6/26
Vårdboende Trädgårdarna

7/26
Vårdboende Trädgårdarna

8/26
Vårdboende Trädgårdarna

9/26
Vårdboende Trädgårdarna

10/26
Vårdboende Trädgårdarna

11/26
Vårdboende Trädgårdarna

12/26
Vårdboende Trädgårdarna

13/26
Vårdboende Trädgårdarna

14/26
Vårdboende Trädgårdarna

15/26
Vårdboende Trädgårdarna

16/26
Vårdboende Trädgårdarna

17/26
Vårdboende Trädgårdarna

18/26
Vårdboende Trädgårdarna

19/26
Vårdboende Trädgårdarna

20/26
Vårdboende Trädgårdarna

21/26
Vårdboende Trädgårdarna

22/26
Vårdboende Trädgårdarna

23/26
Vårdboende Trädgårdarna

24/26
Vårdboende Trädgårdarna

25/26
Vårdboende Trädgårdarna

VINNARE AV BOSTADSPRISET 2017

Vård och omsorgsboende i Örebro

Beställare: Örebro Kommun
Yta: 9000 m2
Tävlingsvinst 2013 
Etapp 1 färdigställt 2016, etapp 2 färdigställt 2017

Landskap: LAND arkitekter

Miljöcertifiering: pågående certifieringsprocess för LEED Gold, färdigt våren 2018

Fotografi: Johan Fowelin

Konstnärlig utsmyckning: Meta Isaeus-Berlin (fontän), Mari Rantanen (glaskonst)

Nominerat till Kasper Salinpriset 2017

WAN Award 2015, Nominerade till  Residential, Future Project 
MIPIM AR Award 2015, Hedersomnämning Future Project Award

Utställning: Nödvändighetens Arkitektur, Virserum, maj-dec 2016
Bo.Nu.Då - Framtidens bostäder, Arkdes, april 2016-jan 2017

Hälsofrämjande vårdboende med grön insida

Örebro kommuns värdegrund lyder att alla ska kunna leva sitt liv som man vill, utifrån sin bakgrund, i nutid och framtid. Med detta som utgångspunkt har vi tillsammans med kommunen skapat ett boende som ska stödja de boendes möjlighet att leva ett gott och aktivt liv på sina egna villkor.

I ”Trädgårdarna” står den stimulerande promenaden i fokus både interiört och exteriört. Rörelsen löper längs med atriumgården och de gemensamma rummen. Fönsternischer med sittyta ger möjlighet att vila och skapar trygghet. Den bärande idén i planens organisation är att man som boende skall kunna nyttja byggnaden och gårdarna så självständigt som möjligt. Grönska bidrar till minskad stress och är en betydelsefull källa till människors återhämtning, rehabilitering och välmående. Gårdarna, vinterträdgården och de gemensamma ytorna tillgodoser även behovet av en social mötesplats att umgås med familj och vänner i.

Med ålder och sjukdomsbild minskar kontaktytorna med samhället. I Trädgårdarna har vi velat ta in samhället i huset och aktivera det med en samlande entré och lobby för besökare, personal, varor och funktioner. Lägenheterna -  hemmen - är utformade med individuella tapeter. Kökets vitrinskåp ger plats åt privata ägodelar och minnen som ökar känslan av hemmastaddhet och tillhörighet. Fönsterbröstningen är låg för att tillåta utsikt även för den som är sängliggande.

Byggnaden står idag solitär i ett storskaligt köpladelandskap, men ska även kunna hantera det förtätade stadsrum Örebro kommun på sikt vill att området utvecklas till. Särskiljande och identitetsskapande är ett varierat taklandskap, en mönstrad fasad som löper runt och ramar in byggnadsvolymerna mot det omgivande flacka landskapet samt en överraskande grön insida med väl omhändertagna trädgårdsrum.