1/7
Vårbyhuset

2/7
Vårbyhuset

3/7
Vårbyhuset

4/7
Vårbyhuset

5/7
Vårbyhuset

6/7
Vårbyhuset

Bibliotek och inredning av Vårby bibliotek och Internationella
barnkonstmuseet i Vårby gård. 


Beställare: Huddinge Kommun
År: 2007-2009

Huddinge kommun har beslutat samla skola, bibliotek, internationellt barnkonstmuseum och fritidsgård under samma tak i skolbyggnaden. Ambitionen i det parallella uppdraget var att skapa ett nytt kulturellt centrum och mötesplats i Vårby gård, som motpol till köpcentrets mer kommersiella inriktning.

Genom att de olika programmen samlas i en och samma byggnad erhålls synnergieffekter i form av samutnyttjande och integration/ möten. Respektive verksamhet får i inredningen sin egen tydliga identitet genom starka kulörer och karaktärsfulla material. Vad som tidigare var en intern korridor omvandlas till ett publikt huvudstråk genom byggnaden.