1/16
Ursvikskolan

2/16
Ursvikskolan

3/16
Ursvikskolan

4/16
Ursvikskolan

5/16
Ursvikskolan

6/16
Ursvikskolan

7/16
Ursvikskolan

8/16
Ursvikskolan

9/16
Ursvikskolan

10/16
Ursvikskolan

11/16
Ursvikskolan

12/16
Ursvikskolan

13/16
Ursvikskolan

14/16
Ursvikskolan

15/16
Ursvikskolan

Om- och tillbyggnad av skola Ursvikskolan, Sundbyberg
Beställare: Sundbyberg kommun
Yta: Ombyggnad 1600kvm nybyggnad 3400kvm 
Färdigställt: hösten 2015
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad guld 
Foto: Johan Fowelin
Flygfoto: Protan

Vinnare av Sveriges vackraste tak 2015

Ursvikskolan är en om- och tillbyggnad av en befintlig förskola och mellanstadieskola i den nordvästra utkanten av Stockholm. Tillbyggnaden möjliggör en dubblering av antal elever från 250 till 500 st. och innehåller nya klassrum, verkstäder och matsal för hela skolan.

Tillbyggnaden linjerar med befintlig skolbyggnad och ligger motsatt villaområde i norr. Placeringen ger en generös sydvänd skolgård med byggnadskroppen som en naturlig ljudbarriär mot bostadsområdet.  De diagonala takåsarna relaterar till villabebyggelsen med ett igenkännande gavelmotiv som hjälper till att bryta ned skalan. Takåsarna styrker även tillbyggnadens karaktär som kontrasterar med befintlig byggnads traditionella uttryck. Den nya skollängan bryts upp i en mindre volym innehållande förskola och en längre volym för de äldre barnen. Den längre volymen möter den befintliga skolbyggnaden genom en matsal som öppnar upp sig mot skolgården.

Den exteriöra och interiöra färgsättningen är varm och välkomnande. Fasaderna mot nord och syd är utformade på olika sätt. Den norra fasaden mot bostadsområdet har ett uniformt uttryck med stående fibercementplattor. Mot skolgården består fasaden istället av trä som täcks av en sträckmetallstruktur som fungerar som en mellanzon mellan inne och ute.

Interiört karaktäriseras rummen av hemzoner med olika storlekar på klassrum och som är visuellt sammankopplade med varandra genom glaspartier. Detta förenklar delad användning av olika rum då det bildas en tydlig översikt mellan rummen utan störande ljud. Utspritt genom hela skolan finns plats för arbetsplatser i fönster och nischer som möjliggör alternativa inlärningssituationer så som grupparbeten och lek.