1/11
Tornparken

2/11
Tornparken

3/11
Tornparken

4/11
Tornparken

5/11
Tornparken

6/11
Tornparken

7/11
Tornparken

8/11
Tornparken

9/11
Tornparken

10/11
Tornparken

Teknikhus & barnbad
Plats: Tornparken, Stockholm
Beställare: Sundbybergs stad
Yta: 256 kvm

 

Teknikbyggnaden är i sitt program en sluten byggnad, vilket medför att fasad och volym blir extra viktig i sin relation till omgivningen. Här blir byggnaden en träddunge, både i material och utförande.

Fasaden kläs med störar av avbarkad senvuxen gran i olika höjder. Trädäcket böljar sig runt badet och bildar platser för att sitta och leka i två olika nivåer. RWC behandlas interiört som en glänta av björkar med väggar klädda med smalt vertikalt kakel i vitt med mörk fog och ett grönmålat tak och takfönster.