1/6
Tensta-Rinkeby

2/6
Tensta-Rinkeby

3/6
Tensta-Rinkeby

4/6
Tensta-Rinkeby

5/6
Tensta-Rinkeby

Parallellt uppdrag. Uppdraget var att utreda och föreslå en koppling för ökade sammanband mellan stadsdelarna Tensta, Rinkeby, Bromsten och Solhem. 
Beställare: Stadsbyggnadskontoret 
År: 2010

Juryns utlåtande lyder: ‘Utvärderingsgruppen bedömer att MARGEs förslag har den främsta utvecklingspotentialen samt möjligheter till etappindelning och därmed störst genomförbarhet. Deras utformning av Rinkebysvängen är mycket tilltalande och torde med fördel kunna kombineras med ARKENs tankar om hållplatstorg.’