1/7
Talk konferens

2/7
Talk konferens

3/7
Talk konferens

4/7
Talk konferens

5/7
Talk konferens

6/7
Talk konferens

Ombyggnad och inredning av konferens- och mässlokaler

Beställare: Stockholmsmässan AB

Färdigställt: augusti 2006

Art: Carin Ellberg

Foto: Johan Fowelin

Hallen kan genom den intilliggande mässan erbjuda utrymmen för exceptionellt stora möten. Höga krav på flexibilitet ställs både vad gäller funktioner och evenemang av olika storlek. I arbetet med utformningen av inredningen har vi strävat efter att underlätta möten mellan människor. I form av abstraherad natur utgör inredningen en förlängning av parkmiljön runt Stockholmsmässan. Den gemensamma foajén liknas vid ett landskap med skiftande naturtyper, karaktärer och stämningslägen, där mötesplatserna utgörs av gläntor, täta dungar och paviljonger. Mattor bildar blomsterängar och stora amorfa former liknande skogstjärnar är ingjutna i kongresscentrets golv. Träd och bark är återkommande referenser för textilier och ytskikt.