1/4
Sveriges allmänna konstförening

2/4
Sveriges allmänna konstförening

3/4
Sveriges allmänna konstförening

Ombyggnad och inredning av galleri och kontor.

Beställare: Sveriges Allmänna Konstförening


Färdigställt: 2005

Foto: Björn Lofterud

I samband med att konstföreningen flyttade till nya lokaler hösten 2005 krävdes en anpassning och upprustning av den forna butikslokalen på en av Östermalms livligaste affärsgator. Genom att ta bort en befintlig toalett och städ skapades ett avlångt, sammanhängande galleri där det i rummets mitt uppstår ett mindre rum (mellanrum) inrymmande reception och försäljning. Det lämnar en galleridel mot gatan och en mot gården, båda med sin egen karaktär och ljus men generella behandling som ”white box”. Mellanrummet blir deras kontrast genom mörka kulörer och material med variation i taktil känsla.