1/9
Svärta Kyrka

2/9
Svärta Kyrka

3/9
Svärta Kyrka

4/9
Svärta Kyrka

5/9
Svärta Kyrka

6/9
Svärta Kyrka

7/9
Svärta Kyrka

8/9
Svärta Kyrka

Inbjuden tävling- omgestaltning och utveckling av Svärta Kyrka

Svärta Kyrka, Södermanland

Beställare: Nyköpings kyrkliga samfällighet

2007

Svärta kyrka är ursprungligen uppförd vid mitten av 1200-talet och därefter ombyggd i flera omgångar, senast 1802-09.

Det parallella uppdraget omfattade omgestaltning av kyrkorummet för att anpassa kyrkan till dagens gudstjänster samt församlingens publika verksamheter. Därtill omfattade uppdraget viss ombyggnation av kyrkorummet för ökad tillgänglighet och installation av teknisk utrustning.

I förslaget ersätts den befintliga orgelläktaren av en sammanhållen volym innehållande kyrkans församlingsfunktioner. Denna volym skapar mindre, intima rum för samtal och andakt. Volymen kläs utvändigt med en bearbetad textil vilket tillför kyrkorummet ett varmt och taktilt tillägg samtidigt som det förbättrar rummets akustik.

Kyrkorummet och övriga utrymmen i kyrkan förbereds för flexibel användning och fast inredning ersätts av ett mobilt altare och flyttbara åhörarstolar.