1/9
Sundsvall Teater & Kulturcenter

2/9
Sundsvall Teater & Kulturcenter

3/9
Sundsvall Teater & Kulturcenter

4/9
Sundsvall Teater & Kulturcenter

5/9
Sundsvall Teater & Kulturcenter

6/9
Sundsvall Teater & Kulturcenter

7/9
Sundsvall Teater & Kulturcenter

8/9
Sundsvall Teater & Kulturcenter

Ny teater och kulturcenter i Sundsvall

Yta: totalt 9500 LOA:V

Allmän tävling, våren 2008

Ambitionen var att vända ut- och in på programmet, att synliggöra alla de vanligtvis slutna funktioner som verkstäder, rekvisita etc och uttrycka dem i fasad. Därmed kan lastkajen fungera som scen, kostymförrådet som vitrin osv.

Programmet organiseras i volymer parallella med det intilliggande Kulturmagasinet. Scenerna placeras mot ett gemensamt tvärgående stråk - Teatergatan, foajéutrymmena görs i två plan runt teaterlokalerna.