1/21
Strömkajen

2/21
Strömkajen

3/21
Strömkajen

4/21
Strömkajen

5/21
Strömkajen

6/21
Strömkajen

7/21
Strömkajen

8/21
Strömkajen

9/21
Strömkajen

10/21
Strömkajen

11/21
Strömkajen

12/21
Strömkajen

13/21
Strömkajen

14/21
Strömkajen

15/21
Strömkajen

16/21
Strömkajen

17/21
Strömkajen

18/21
Strömkajen

19/21
Strömkajen

20/21
Strömkajen

Terminalbyggnader på Strömkajen i Stockholm.

Byggnadsarea: BTA 322 kvm

Brukare: Waxholmsbolaget och Strömma Kanalbolaget

Beställare: Stockholms Hamnar

År: 2007—2013

Grafisk form och Skyltprogram: Charlotte Hansson Design  

Fotograf: Johan Fowelin

1:a pris PLÅT 14
2:a pris Årets Stockholmsbyggnad 2014
Nominerad till WAF AWARD 2014, small projects
Nominerad till Kasper Salin priset 2014
Nominerad till Mies van der Rohe Award - European Union Prize för contemporary Architecture 2015

Den stora utmaningen i detta projekt är att i en av Stockholms viktigaste kulturhistoriska miljöer skapa en arkitektur med egen identitet som samtidigt underordnar sig kringliggande paradbyggnader. Utgångspunkten för förslaget är att skapa byggnader utan baksida som i skala och utformning upplevs mer som en möbel/skulptur på kajen än en traditionell byggnad.

De nya terminalbyggnaderna på Strömkajen uppfyller såväl rederiernas önskemål på funktion och logistik samt stadens önskemål om att få byggnader med en gestaltning som motsvarar dess placering i stadens finrum. Kajens öppna karaktär bevaras och siktlinjer mot Saltsjön bibehålls. Byggnaderna utökas för att även ta hand om varulager, miljöstation, serviceverksamheter och skyltprogram - funktioner som idag återfinns på kajen i form av containrar, tillfälliga glasskiosker och en mängd skyltar. Den tredje byggnaden, innehållande varulager för båtarna, kompletteras med kafé och utsiktstrappa. Där kan man ta den perfekta vykortsbilden av slottet eller sitta i eftermiddagsstolen och njuta av utsikten mot Gamla Stan och Söders höjder.