1/9
Stora Hamnkanalen Göteborg

2/9
Stora Hamnkanalen Göteborg

3/9
Stora Hamnkanalen Göteborg

4/9
Stora Hamnkanalen Göteborg

5/9
Stora Hamnkanalen Göteborg

6/9
Stora Hamnkanalen Göteborg

7/9
Stora Hamnkanalen Göteborg

8/9
Stora Hamnkanalen Göteborg

Parallellt uppdrag
Low-Line i Stora Hamnkanalen, Göteborg

Beställare: Göteborg Stad

Samarbete: Land arkitekter och Tyréns

Som ett nytt historiskt lager med en helt egen form tornar sig det nya landskapsrummet upp i Stora hamnkanalen. Eftersom kanalrummet har en så stark historisk koppling vill vi med formen ge ett nytt tillägg från vår tid. Man kan betrakta det som en skulptur som formmässigt blir ett ty­dligt tillägg och som därmed särskiljer vad som är nytt och gammalt. Denna form markerar 2021 och 400 årsjubileet.

Med formen vill vi berätta en historia om pors­linet som skeppats med Ostindienfararen, men vi vill också ge Göteborg ett nytt landmärke på vattnet, en plats som sätter sig i minnet och en plats att längta till. En plats där vattnets föränd­ringar gör att den ena dagen inte är den andra lik.