1/8
SÖDERTÄLJE CENTRUM

2/8
SÖDERTÄLJE CENTRUM

3/8
SÖDERTÄLJE CENTRUM

4/8
SÖDERTÄLJE CENTRUM

5/8
SÖDERTÄLJE CENTRUM

6/8
SÖDERTÄLJE CENTRUM

7/8
SÖDERTÄLJE CENTRUM

Parallellt uppdrag gällande stadsutveckling på två tomter i centrala Södertälje

Uppdragsgivare: Riksbyggen

Rådhusplatsen ligger i centrala Södertälje mellan Rådhuset, kanalen och ett grönt kyrkorum. Förslaget vill förstärka kontakten mellan stad och vatten. Torgets beläggning fortsätter fram till kanalen och på denna nya torgmatta placeras en byggnad bestående av tre huskroppar som flätas samman till en kropp genom en gemensamt bottenplan, trapphus och gård. Volymerna varieras i form, storlek och fasadbearbetning och för att skapa dialog med byggnader och natur i sin omgivning.