1/9
Smedby

2/9
Smedby

3/9
Smedby

4/9
Smedby

5/9
Smedby

6/9
Smedby

7/9
Smedby

8/9
Smedby

Vinnande bidrag i marktilldelningstävling 

Plats: Smedby, Norrköping

Beställare: Conlega

Yta:
13 st Radhus á 120 kvm
4 st Friliggande villor á 200 kvm
12 st Parvillor á 110 kvm/ 150 kvm

Samarbete: Land arkitekter

Smedby i Norrköping består främst av småskalig villabebyggelse med grönskande trädgårdar. Denna marktilldelningstävling är en av två etapper som planeras på den tidigare Smedbys Idrottsplats och avser inrymma småhusbebyggelse.

Rörelsen genom området tillsammans med ett tydligt förhållningssätt till kringliggande struktur var utgångspunkten i vårt förslag. Den nordligaste delen av området behåller sin funktion som social knutpunkt med ett publikt program och fungerar som en entré till områdets hjärta – allmäningen. Allmäningen är en öppen friyta för lek, sport och gemensamhetslokal. Kringgärdad av bebyggelse blir allmäningen till en förlängning av den egna trädgården.

Förslaget innehåller tre typer av hus; radhus, parhus och villan. De förhåller sig olika till sin kringliggande struktur och gator genom avskärmning, mimikering och täthet. Bebyggelsen i trä och tegel och sadeltak tar sin utgångspunkt i den omkringliggande villabebyggelsens variation gällande skala och formspråk, men talar med sina detaljer, färgsättning och fönstersättning ändå ett tydligt samtida språk.