1/6
SL Spårvägsstationer

2/6
SL Spårvägsstationer

3/6
SL Spårvägsstationer

4/6
SL Spårvägsstationer

5/6
SL Spårvägsstationer

SL Spårvägsstationer

Parallellskiss på spårvägsstationer.

Beställare: Stockholms Lokaltrafik

År: 2010

Marge gjorde en parallellskiss för Stockholms Lokaltrafik på spårvagnsstationer till den nya spårvägen som ska sträcka sig från Ropsten till Kungsholmen via Nybroplan och Stockholm Central. Uppdraget var att formge en designfamilj, bestående av vinskydd, bänk, räcke, armatur samt soptunna som i olika kombinationer anpassas till hållplats. Ett modernt och flexibelt uttryck som skulle passa i både stadsrum och landskapsrum eftersträvades i programbeskrivelsen. Vi arbetade med att skapa ett nytt signalement för spårvagnshållplatsen, ett uttryck att känna igen i de olika stadsrummen/landskapsrummen som hållplatsen skulle befinna sig i.