1/16
Sergelhuset

2/16
Sergelhuset

3/16
Sergelhuset

4/16
Sergelhuset

5/16
Sergelhuset

6/16
Sergelhuset

7/16
Sergelhuset

8/16
Sergelhuset

9/16
Sergelhuset

10/16
Sergelhuset

11/16
Sergelhuset

12/16
Sergelhuset

13/16
Sergelhuset

14/16
Sergelhuset

15/16
Sergelhuset

Sergelhuset / Kv Hästskon 12

Tävlingsvinst vid Parallellt uppdrag, pågående Bygghandlingsskede
Projekteringsskede 2014-
Plats: Stockholm 
Yta: BTA 85 500 m2
Beställare: Vasakronan AB
Miljöcertifiering: projekteras för att uppnå LEED PlatinumTrivsamhet och trygghet i ett av stadens mest centrala kvarter.

Kvarteret Hästskon 12/Sergelhuset befinner sig med sitt läge intill Sergels torg i Stockholms absoluta centrum.  Fastigheten korsas av Malmskillnadsgatan och bär med sina tre huskroppar sammanbundna under mark tydlig prägel av 1960-talets stadsplaneringsideal.  

Efter vinst i ett parallellt uppdrag om kvarterets utveckling har Marge arkitekter haft ett övergripande gestaltningsansvar och arbetat igenom en ny detaljplan för kvarteret. Kontoret ansvarar även för detaljprojektering av de fasader som bedömts särskilt viktiga för stadsbilden.

Utgångspunkten har varit att med stor respekt för platsens kulturhistoriska värde ta till vara på ett av Stockholms bästa lägen genom att vända dagens anonyma kvarter med folk som endast passerar förbi till ett inbjudande och tryggt kvarter för stadens invånare och besökare. En blandning av handel, restauranger, hotell, kontor och bostäder ger ett aktivt gatuliv över dygnets alla timmar. Det modernistiska arvet - idén om en levande stad i flera plan - kompletteras och tydliggörs med nya, trygga kopplingar mellan platsens olika nivåer. Samtidigt omvandlas Malmskillnadsgatan till ett promenadstråk som naturligt kopplar city med vattnet.

För en ökad differentiering gestaltas det nya kvarteret som sex egna individer. Fasaderna är omsorgsfullt utformade utifrån sitt program, sin placering och vilken roll de spelar i stadsrummet. De olika individerna får egna uttryck men samspelar med varandra för en fungerande helhet. Den nya, generösa stadstrappan annonserar sig tydligt mot Sergels torg och T-centralen: en inbjudande gest mot förbipasserande som bidrar till ökad trygghet och orienterbarhet på platsen.

Projektet är miljöcertifierat enligt Leeds Platinum med bland annat återbruk av befintlig fasadsten.