1/16
Sergelhuset

2/16
Sergelhuset

3/16
Sergelhuset

4/16
Sergelhuset

5/16
Sergelhuset

6/16
Sergelhuset

7/16
Sergelhuset

8/16
Sergelhuset

9/16
Sergelhuset

10/16
Sergelhuset

11/16
Sergelhuset

12/16
Sergelhuset

13/16
Sergelhuset

14/16
Sergelhuset

15/16
Sergelhuset

Tävlingsvinst vid Parallellt uppdrag, pågående Bygghandlingsskede
Projekteringsskede 2014-
Plats: Stockholm 
Yta: BTA 85 500 m2
Beställare: Vasakronan AB
Miljöcertifiering: projekteras för att uppnå LEED Platinum 

Kvarteret Hästskon 12/Sergelhuset var en av de viktigaste komponenterna för 1960-talets omdaning av city i Stockholm. Fastigheten med sina tre huskroppar sammanbundna under mark är både en av Stockholms mest centralt belägna invid Sergels torg och samtidigt en del av dess periferi då Malmskillnadsgatan med sin rumsliga isolering upplevs som en otrygg bakgata.

Genom en omvandling av kvarteret vitaliseras stadsrummet på ett sätt som påverkar staden i ett mycket större perspektiv. Malmskillnadsgatan omvandlas till promenadstråk och kopplar city med vattnet. En central del av staden öppnas upp och tillgängliggörs genom orienterbarhet och kopplingar till omkringliggande platser med tydliga och trygga kopplingar mellan platsens olika nivåer. Och med attraktiva lokaler för verksamheter kan Kv Hästskon 12 bli det nav som ursprungstanken var med fastigheten och samtidigt bidra till ett mer levande stadsliv och trivsammare miljö kring Sergels Torg.

Med stor respekt för de kulturhistorisa värdena, gestaltas kvarteret för att annonsera sin betydelsefulla kontext med en självständig och samtida arkitektur som hänsynsfullt förhåller sig till omgivningen.