1/11
Sävja Kulturhus

2/11
Sävja Kulturhus

3/11
Sävja Kulturhus

4/11
Sävja Kulturhus

5/11
Sävja Kulturhus

6/11
Sävja Kulturhus

7/11
Sävja Kulturhus

8/11
Sävja Kulturhus

9/11
Sävja Kulturhus

10/11
Sävja Kulturhus

Projektstart Dec 2013
Byggskede Jun-nov 2014
Invigning Nov 2014
Byggnadsarea ca 1430 m2
Typ av projekt Strategi, identitet och inredning av Kulturcentrum i Sävja
Referens Nino Dawod, Bibliotekarie och samordnare
Telefonnr: 018- 727 52 92
E-post: nino.dawod@uppsala.se
Omfattning Analys, koncept, planlösning, fast och lös
inredning, från skiss till färdigställande.
Beställare Uppsala Kommun
Ansvarig arkitekt Susanne Ramel

Syftet med Sävja Kulturcentrum var att skapa en mötesplats för alla boende i området och där organisationer kan samutnyttja lokaler, kompetenser och andra resurser. De fasta verksamheterna på Sävja kulturcentrum är bibliotek, café och fritidsgård. Utöver dessa verksamheter finns flera rum för olika aktiviteter inom kultur och idrott så som replokal, programrum, allsal, ateljé och mötesrum, men även kontorslokaler för Svenska Kyrkan.

Fokus i uppdraget har legat på att samordna och skapa en helhet mellan dessa olika verksamheter och deras program med en gemensam identitet. Ambitionen med biblioteket var att skapa ett extra vardagsrum för alla generationer och kulturer. Inredningskonceptet för hela kulturcentret präglas av ett gemensamt färg- och gestaltningskoncept bestående av färgstarka kulörer i blandning med en bas av askträ för att skapa värme och materialitet. För att återkoppla till Carl von Linnés Sävja har vi arbetat med organiska former och frökapseln som motiv i inredningens specialsnickerier.