1/6
Runö Gårds Södra

2/6
Runö Gårds Södra

3/6
Runö Gårds Södra

4/6
Runö Gårds Södra

5/6
Runö Gårds Södra

50 st småhus i Åkersberga, Österåkers kommun

Beställare: Skanska Nya Hem

År: Vinnande förslag i parallellt uppdrag - vt 2011

Planerad byggstart - 2012

Ett sammarbetsprojekt med LAND Arkitektur

I en södersluttning kring en gemensam allmänning placeras ett femtiotal småhus, bestående av kedjehus och atriumhus. Det gemensamma gröna rummet med fina fullvuxna tallar och mycket berg i dagen bildar ett nav i området och löper från öst till väst mellan områdets två lekplatser. Längs med den befintliga Runövägen i områdets högsta och norra del placeras kedjehus i ett plan med fina utsiktsmöjligheter. I områdets mitt, längs tre korta stickgator i nord-sydlig riktning ligger kedjehus i ett och ett halvt plan som följer terrängen. I söder är atriumhus i två plan placerade. Mot Roslagsvägen är husens fasader integrerade med en bullerskärm som genom sin gestaltning med sadeltaksmotiv ger området en tydlig identitet. Husens karaktär består av tydliga gavlar med branta sadeltak. Material är trä med markerade fönsterpartier i avvikande kulör.