1/9
Röhsska museet

2/9
Röhsska museet

3/9
Röhsska museet

4/9
Röhsska museet

5/9
Röhsska museet

6/9
Röhsska museet

7/9
Röhsska museet

8/9
Röhsska museet

Inredning och disponering av foaje och entré samt butik
för Röhsska museet

Byggnadsarea: 250 m²
Färdigställt: 2019

Omfattning: Tävling, koncept, projektering

Fotografi: Johan Fowelin

Efter en inbjuden tävling ger Röhsska museet Marge i uppdrag att formge receptionsdisk, butik- och sittmöbler inför museets nyöppning 2019.
Den nya inredningens formspråk anknyter till Röhsskas kulturhistoriska miljö, men erbjuder också ett samtida formspråk som står i kontrast till den historiska arkitekturen. Inredning och byggnad skapar tillsammans ett spännande möte.
Med utgångspunkt i det geometriska mönstret i entrérummets tak har vi frilagt grundformen, en diamantform, som utgör bas för både bu-tiksmöbler och bänkar. Den kan sedan kombineras ihop på olika sätt; fristående, två och två; i oregelbundna formationer eller symmetriska formationer. Enheterna kan flyttas runt och också kombineras med var-andra; bänk med läggbord etc.
Kulörerna i inredningen är tagna från de glaserade tegelfriserna i Arkitekturhallen. Materialen är nya, industrifilt för att dämpa efterklang-stiden i rummet, betsat trä, zink och kork. Materialen understryker de geometriska formerna och bidrar till att skapa en nyfikenhet för design hos besökaren.