1/8
Rica Talk Hotel

2/8
Rica Talk Hotel

3/8
Rica Talk Hotel

4/8
Rica Talk Hotel

5/8
Rica Talk Hotel

6/8
Rica Talk Hotel

7/8
Rica Talk Hotel

Inredning av hotell och konferenslokaler
Beställare: Stockholmsmässan AB

Färdigställt: 2006
Foto: Johan Fowelin

Hotellet inriktas mot mötes- och konferensverksamhet. Genom den intilliggande mässan kan man även erbjuda utrymmen för exceptionellt stora möten. 
I arbetet med utformningen av inredningen har vi strävat efter att underlätta möten mellan människor. Foajén fylls därför med mötesplatser av skiftande karaktär; sittgrupper för samtal, kopieringsstationer, platser för fika och måltider och möten av mer privat karaktär. I form av abstraherad natur utgör inredningen en förlängning av parkmiljön runt Stockholmsmässan. Den gemensamma foajén liknas vid ett landskap med skiftande naturtyper, karaktärer och stämningslägen, där mötesplatserna utgörs av gläntor, täta dungar och paviljonger. Mattor i foajén bildar blomsterängar och träd och bark är återkommande referenser för textilier och ytskikt.