1/9
Resenären

2/9
Resenären

3/9
Resenären

4/9
Resenären

5/9
Resenären

6/9
Resenären

7/9
Resenären

8/9
Resenären

Omfattning Inbjuden projekttävling om framtidens 
kontor i Uppsala 

Adress: Stationsgatan, Uppsala
Beställare Uppsala Kommun
Byggnadsarea: 11850 m2
År:2013
I sammarbete med: Karavan Landskapsarkitekter, Tyréns

Marge Arkitekter blev inbjudna tillsammans med Vasakronan, som ett av 4 kontor till en tävling om ett nytt kontorshus i centrala Uppsala. Den nya byggnaden vid Resecentrum - Resenären, bildar ett nytt tydligt landmärke vid infarten till Uppsala. Fasadens skulpturala fackverk anspelar på platsens triangulära form och järnvägens räls. Med sin karakteristiska arkitektur knyter den an till Uppsala centralstation och ligger samtidigt i framkant med hjälp av en miljösmart plusenergiteknik.

Byggnadens konstruktion, med tre hisstorn per våningsplan skapar helt flexibla våningsplan. Betongbjälklagen är med sin tyngd både energieffektiva och akustiskt dämpande och har i balkrostbjälklaget
integrerade ventilations- och belysningslösningar. Flexibiliteten i installationsdragningarna underlättar framtida hyresgästanpassningar och förändringar av planlösningen. Våningsplanen är i grundutförandet öppna, men kontorsytorna kan delas upp i 1 - 6 olika kontor/plan beroende på hur den aktuella lokalefterfrågan ser ut i Uppsala.

En av de viktigaste frågorna vid utformningen och planeringen av Resenären är hållbarhetsaspekterna. Fokus har lagts på såväl byggnation som drift för att öka byggnaden och brukarnas bidrag till ett hållbart
samhälle. Redan på ett tidigt stadium planerades byggnaden för att uppfylla LEEDplatinum och bli ett plusenergihus.