1/8
Östra Vårberget

2/8
Östra Vårberget

3/8
Östra Vårberget

4/8
Östra Vårberget

5/8
Östra Vårberget

6/8
Östra Vårberget

7/8
Östra Vårberget

Studie och vision för 96st bostäder 

Östra Vårberget, Huddinge kommun

Beställare: Skanska Nya Hem

År: 2008

Projektet innefattar såväl en detaljplan samt studier av typhus.
I den utarbetade detaljplanen delas bebyggelsen upp i olika typologier, rad- par- och friliggande hus. Bebyggelsens placering i terrängen varit avgörande. Nivåskillnaderna gör att entrésituation i förhållande till gata hela tiden ändras.

Byggnaderna varierar mellan att klättra längs berget, lyfta sig över marken samt placera sig marknära med egna trädgårdar. Genom att kombinera dessa varianter får alla bostäder sina egna kvaliteér.