1/11
Örbadet

2/11
Örbadet

3/11
Örbadet

4/11
Örbadet

5/11
Örbadet

6/11
Örbadet

7/11
Örbadet

8/11
Örbadet

9/11
Örbadet

10/11
Örbadet

Teknikhus till barnbad
Plats: Örbadet, Hallonbergen/Sundbyberg/Stockholm
Beställare: Sundbybergs stad
Yta: 24,6m2 (exkl.plaskdam)

Teknikhuset följer sin systerbyggnad i Tornparken i fasadutförande och uttryck, men baseras här på en enklare rektangulär grundplan. Fasadbeklädnaden består av senvuxen avbarkad granstör som monteras vertikalt på fasad med ojämnt avslut uppåt och metallvajrar som binder ihop störarna horisontalt, i en modern tolkning av gärdsgårdsbindning. Interiört behandlas RWC som en dunge träd där de kaklade väggarna är utformade som bruna trädstammar mot vit bakgrund med gröna trädkronor som samlas i ett grönt undertak och centrerad takkupol.