1/9
Nybrokajen 11

2/9
Nybrokajen 11

3/9
Nybrokajen 11

4/9
Nybrokajen 11

5/9
Nybrokajen 11

6/9
Nybrokajen 11

7/9
Nybrokajen 11

8/9
Nybrokajen 11

Illustration/ Visionsmaterial

Nybrokajen 11, Stockholm

Beställare: Stockholms Läns Blåsarsymfoniker/ Länsmusiken i Stockholm

År: 2010

2010 blev Marge Arkitekter tillfrågade av Stockholms Läns Blåsarsymfoniker att ta fram illustrationsmaterial till utvecklingsplanen "Nybrokajen 11- det fria musiklivets hus".