1/8
Nybohovsbacken

2/8
Nybohovsbacken

3/8
Nybohovsbacken

4/8
Nybohovsbacken

5/8
Nybohovsbacken

6/8
Nybohovsbacken

7/8
Nybohovsbacken

Stadsplanutredning i Liljeholmen

Nybohovsberget, Liljeholmen, Stockholm

Beställare: Stockholm Stad

År: 2007

 

Projektets ambition är att knyta Nybohovsberget närmare Liljeholmen samt att addera nya kvaliteter till det homogena Nybohov.

Bebyggelsen placeras i höjdkurvornas längdriktning och trappas nedåt mot Trekanten. På detta sätt understryks Nybohovs karakteristiska topografi, samtidigt som intima gaturum bildas och utsiktsmöjligheter för befintliga och nya bostäder tillvaratas.


Ett kuperat landskap främjar att man rör på sig. Genom att förstärka befintliga sportaktiviteter i området, samt lägga till nya, ordnade i ett aktivitetsfält genom programområdet, förstärks kopplingen Nybohov - Liljeholmen - Vinterviken. Sportprogrammet ger området en ny identitet som lockar långväga såväl som lokala användare.