1/19
NY Reklambyrå

2/19
NY Reklambyrå

3/19
NY Reklambyrå

4/19
NY Reklambyrå

5/19
NY Reklambyrå

6/19
NY Reklambyrå

7/19
NY Reklambyrå

8/19
NY Reklambyrå

9/19
NY Reklambyrå

10/19
NY Reklambyrå

11/19
NY Reklambyrå

12/19
NY Reklambyrå

13/19
NY Reklambyrå

14/19
NY Reklambyrå

15/19
NY Reklambyrå

16/19
NY Reklambyrå

17/19
NY Reklambyrå

18/19
NY Reklambyrå

Inredning och ombyggnation av NY reklambyrå, Jönköping

Beställare: NY Reklambyrå

Plats: Jönköping

Yta: 670 m2

Projektet är en ombyggnation av en frälsningsarmékyrka från 60-talet till ett kontor för en nytänkande reklambyrå. Kyrkan som ritades på 60-talet är insprängd i ett större kvarter i centrala Jönköping och har inte bytt ägare eller användning tidigare. Vi har skapat en modern och funktionell arbetsplats men utan att ge avkall på kyrkorummets rumsliga kvaliteter eller stämning. En viktig del i inredningskonceptet är materialitet och färger. Varje konferensrum har sin egen färg med inspiration från 60-talet. Arbetsplatserna är mer neutrala och får sin karaktär av val av material. Fastigheten är indelad i tre plan varav ett plan är under mark. Kyrkorummet som är två våningar högt och ligger i entrénivå, är kontorets centrala rum
och omgjord till en öppen kontorsmiljö, reklambyråns ateljé. Den gamla dopfonten och läktarplatsen har fått en ny användning som samlingsplats och en plats för föreläsningar. Härifrån går en trappa upp till plan två som innehåller administrativa arbetsplatser och konferensrum. Källarplan innehåller fotostudio, arkiv och personalutrymmen. Köket är placerat i den gamla scoutlokalen och den stående träpanelen längs med väggarna är bevarad och målad i konferensrummens alla färger.