1/8
Norrtälje Bibliotek

2/8
Norrtälje Bibliotek

3/8
Norrtälje Bibliotek

4/8
Norrtälje Bibliotek

5/8
Norrtälje Bibliotek

6/8
Norrtälje Bibliotek

7/8
Norrtälje Bibliotek

Inredningsuppdrag Norrtälje Bibliotek 
Beställare: Norrtälje Stadsbibliotek
Yta: 1660 m2
År: 2010
Foto: Johan Fowelin

Utifrån analys och programskrivning togs det fram en väl underbyggd arkitektonisk idé som personalen kunde enas kring. Med vår idé vill vi ge Norrtälje bibliotek en ny stark identitet som är väl synlig från gatan och främjar möten mellan olika målgrupper samt skapar synergieffekter med avseende på lokalutnyttjandet.