1/15
Norra Vram Vårdboende

2/15
Norra Vram Vårdboende

3/15
Norra Vram Vårdboende

4/15
Norra Vram Vårdboende

5/15
Norra Vram Vårdboende

6/15
Norra Vram Vårdboende

7/15
Norra Vram Vårdboende

8/15
Norra Vram Vårdboende

9/15
Norra Vram Vårdboende

10/15
Norra Vram Vårdboende

11/15
Norra Vram Vårdboende

12/15
Norra Vram Vårdboende

13/15
Norra Vram Vårdboende

14/15
Norra Vram Vårdboende

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Norra Vram, Bjuv
Beställare: Partnergruppen AB
Yta: 1400 m² tillbyggnad, 1000 m² ombyggnad
2006-2008
Nominerat till bostadspriset 2011
Foto: Johan Fowelin

Den privata vårdaktören Partnergruppen strävar efter ett kombinerat fokus på både personal som boende och anhöriga. Arkitektoniskt handlar det om att skapa nya rumsliga förutsättningar för dessa grupper att mötas och känna sig hemma. Genom att alla boenderum är organiserade intill ett gemensamt vardagsrum alternativt en utegård minimeras långa korridorer till förmån för mer stimulerande mötesplatser och utblickar. Entrén är rymlig och välkomnande med reception, gemensamt bibliotek och en mindre espressobar. Tillbyggnadens form anspelar till en traditionell bybildning, men i en samtida gestaltning. Ett antal längor placeras intill varandra och skapar intima gårdsrum. Volymerna är putsade i olika kulörer som plockar upp nyanserna i det röda teglet i Mangårdsbyggnaden.