1/23
Naturum Trollskogen

2/23
Naturum Trollskogen

3/23
Naturum Trollskogen

4/23
Naturum Trollskogen

5/23
Naturum Trollskogen

6/23
Naturum Trollskogen

7/23
Naturum Trollskogen

8/23
Naturum Trollskogen

9/23
Naturum Trollskogen

10/23
Naturum Trollskogen

11/23
Naturum Trollskogen

12/23
Naturum Trollskogen

13/23
Naturum Trollskogen

14/23
Naturum Trollskogen

15/23
Naturum Trollskogen

16/23
Naturum Trollskogen

17/23
Naturum Trollskogen

18/23
Naturum Trollskogen

19/23
Naturum Trollskogen

20/23
Naturum Trollskogen

21/23
Naturum Trollskogen

22/23
Naturum Trollskogen

Naturum Trollskogen, Öland

1:a pris i inbjuden tävling 2014

Färdigställt under 2018

Beställare: Länstyrelsen Kalmar Län

Yta: 420 kvm

Landskap: Karavan Landskapsarkitekter

Fotograf: Johan Fowelin

Det finns i skogen en oväntad glänta

Träden, havet och skogsgläntorna är unika värden i naturreservatet Trollskogen. Naturumet är byggt för att återspegla dessa.

Den ljusa byggnaden är placerad i en glänta i skogsbrynet, inflätad bland trollskogens träd med tillvaratagna utblickar mot skogen.  Naturen är rådande på platsen. Tillägg i form av stråk och platser är placerade på naturens villkor. Skogen och markvegetationen omsluter naturumet och med tiden tar växtligheten över och det byggda vävs ihop med landskapet.

Arkitekturen bygger på ett samspel mellan landskap och byggnad där skogsgläntor och utställningsrum integreras med varandra. Rummens form underlättar samtidigt en flexibel användning av utställningsytorna. Interiört är betongen synlig i tak och golv. Rumsvolymerna är klädda med stående furupanel, ett material som samspelar med de utvändiga tallarna samtidigt som det med fördel kan skruvas i och förändras beroende på verksamhetens önskemål och utställningarnas karaktär. Utställningsbyggnadens fasader är av murad grå kalksten med bred fog. Fasadbearbetningen är en lek med kalkstensmuren, typisk för Ölands horisontella landskap.

Trollskogens naturum utgörs av en informationsnod, en utställningsbyggnad och ett väderskydd, som fungerar tillsammans eller var och en för sig beroende på naturumets öppettider. Från noden leder vandringslederna vidare ut i naturreservatet Trollskogen.