1/23
Naturum Trollskogen

2/23
Naturum Trollskogen

3/23
Naturum Trollskogen

4/23
Naturum Trollskogen

5/23
Naturum Trollskogen

6/23
Naturum Trollskogen

7/23
Naturum Trollskogen

8/23
Naturum Trollskogen

9/23
Naturum Trollskogen

10/23
Naturum Trollskogen

11/23
Naturum Trollskogen

12/23
Naturum Trollskogen

13/23
Naturum Trollskogen

14/23
Naturum Trollskogen

15/23
Naturum Trollskogen

16/23
Naturum Trollskogen

17/23
Naturum Trollskogen

18/23
Naturum Trollskogen

19/23
Naturum Trollskogen

20/23
Naturum Trollskogen

21/23
Naturum Trollskogen

22/23
Naturum Trollskogen

Naturum Trollskogen, Öland

1:a pris i inbjuden tävling 2014

Färdigställt under 2018

Beställare: Länstyrelsen Kalmar Län

Yta: 420 kvm

Landskap: Karavan Landskapsarkitekter

Fotograf: Johan Fowelin

Träden, havet och skogsgläntorna är unika värden i Naturreservatet Trollskogen. Värden som tydligt återspeglar sig i naturumet och dess omgivning. Trollskogens naturum utgörs av en informationsnod, en utställningsbyggnad och ett väderskydd, som fungerar tillsammans eller var och en för sig beroende på naturumets öppettider. Från noden leder vandringslederna vidare ut i naturreservatet Trollskogen.

Den ljusa byggnaden placeras i en glänta i skogsbrynet, inflätad bland trollskogens träd med tillvaratagna utblickar mot skogen.  Naturen är rådande på platsen. Tillägg i form av stråk och platser är placerade på naturens villkor. Skogen och markvegetationen omsluter naturumet och med tiden tar växtligheten över och det byggda vävs ihop med landskapet. Utställningsbyggnadens fasader är av murad grå kalksten med bred fog. Fasadbearbetningen är en lek med kalkstensmuren, typisk för Ölands horisontella landskap.

De interiöra utställningsrummen påminner om skogens stora och små gläntor samtidigt som det underlättar en flexibel användning där utställningsytorna kan fördelas på olika sätt. Utblickar från de publika delarna ger visuella utsnitt av skogen och genomsikt in i byggnaden. Interiört är betongen synlig i tak och golv. Rumsvolymerna är klädda med stående furupanel, ett material som samspelar med de utvändiga tallarna samtidigt som det med fördel kan skruvas i och förändras beroende på verksamhetens önskemål och utställningarnas karaktär.

 

Byggnaden anpassar sig i form och material till sin karaktärsfulla omgivning och berättar för besökaren vad som komma skall - en oväntad glänta i skogen.