1/6
Nationalmuseum

2/6
Nationalmuseum

3/6
Nationalmuseum

4/6
Nationalmuseum

5/6
Nationalmuseum

Inredning och disponering av entré, foajé och museishop

Beställare: Nationalmuseum

År: 2004-2005

Foto: Björn Lofterud

Analys av befintlig situation, förslag till ny skyltning, samt förslag till omdisponering av museets publika ytor.