1/7
Multiarena Focushallen

2/7
Multiarena Focushallen

3/7
Multiarena Focushallen

4/7
Multiarena Focushallen

5/7
Multiarena Focushallen

6/7
Multiarena Focushallen

Parallellt uppdrag för gestaltning av ny multihall åt Svenska Mässan i Göteborg

Beställare: Svenska Mässan


År: 2009

Uppdraget innefattade gestaltningsförslag för en ny utställningshall för Svenska Mässan. Hallen ska även fungera som arena för innebandy och handboll. Den nya multihallen är en tillbyggnad till fokushuset, som idag hyser handel på markplan och därovan parkering och kontor. Hallen ges en stark arkitektonisk identitet genom en fasad med ett olikfärgat spektrum. Fokushallens befintliga fasad bibehålles. Ett skärmtak byggs ut för att skapa en avgränsad entréplats.