1/7
Moderna Museet

2/7
Moderna Museet

3/7
Moderna Museet

4/7
Moderna Museet

5/7
Moderna Museet

6/7
Moderna Museet

Ny inredning – huvudentré, ny entré från sjösidan, restaurang, bokhandel, studio, multimediarum samt
Moderna Museets kontor. Projektet har även inkluderat ansvar för upphandling och kostnadsstyrning av inredningen.

Beställare: Moderna Muséet

Färdigtställt 2004

Foto: Johan Fowelin

Ambitionen med inredningen är att göra museet mer aktivt och lättorienterat. Tidigare vände entrérummet besökarna ryggen. Nu har rummet blivit en framsida för museets verksamhet - en livlig och informativ plats. Vissa av museets panel- och stenväggar har bytts ut mot vita väggar och fått en funktion; museet kan nu använda dem för att montera bilder, text och temporära konstverk. Väggarna intill bokhandeln har rivits, så att bokhandelns verksamhet numera är en del av entrérummet. Ytterligare funktioner som tillkommit i entrérummet är espressobar, sittplatser, multimediavägg samt ny informationsdisk.