1/7
Moderna Museet

2/7
Moderna Museet

3/7
Moderna Museet

4/7
Moderna Museet

5/7
Moderna Museet

6/7
Moderna Museet

Ny inredning – huvudentré, ny entré från sjösidan, restaurang, bokhandel, studio, multimediarum samt
Moderna Museets kontor. Projektet har även inkluderat ansvar för upphandling och kostnadsstyrning av inredningen.

Beställare: Moderna Muséet

Färdigtställt 2004

Foto: Johan Fowelin

Ny inredning till Moderna Museet

Moderna Museet ritades av Rafael Moneo och öppnades för allmänheten kulturhuvudsstadsåret 1998. 2002 blev Marge Arkitekter kontrakterade för att rita en ny inredning till museets publika delar med huvudentré och foajéutrymmen, ny entré från vattnet, videotek, multimediarum, referensbibliotek, restaurang, museishop samt museets kontor. Projektet var delvis ett resultat av fri entré-reformen som genomfördes på alla statliga muséer, men också en konsekvens av att museibyggnaden behövde renoveras för att inneklimatet skulle förbättras.

Ambitionen med inredningen var att aktivera museets publika delar genom att där ställa ut temporära konstverk, samtidigt som orienteringen i museet behövde förbättras för att besökare lättare skulle hitta till utställningssalarna. En del av väggarnas tidigare ytskikt byttes ut för att skapa väggytor för temporära utställningar och en ny espressodisk byggdes i entréen för att skapa en naturlig mötesplats i anslutning till entré och museishop.

För projektet specialritades all fast inredning såsom diskar, kassor, butiksinredning och garderober.

I den lösa inredningen ingick även speciellt formgivna produkter för projektet såsom bord, vilmöbel, bänkar, soffor och armaturer. För att skapa en kontrast till Rafael Moneos ursprungliga byggnadsverk utfördes inredningen i huvudsak i lågbudgetmaterial, men med hög hantverksskicklighet.