1/14
Micasa Hjorthagen

2/14
Micasa Hjorthagen

3/14
Micasa Hjorthagen

4/14
Micasa Hjorthagen

5/14
Micasa Hjorthagen

6/14
Micasa Hjorthagen

7/14
Micasa Hjorthagen

8/14
Micasa Hjorthagen

9/14
Micasa Hjorthagen

10/14
Micasa Hjorthagen

11/14
Micasa Hjorthagen

12/14
Micasa Hjorthagen

13/14
Micasa Hjorthagen

Inbjuden tävling om framtidens äldrevårdsboendei Norra Djurgårdsstaden
Plats: Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, Sverige
Beställare:  Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Samarbete med LAND arkitektur AB

 

Vi bygger framtidens äldreboende för en generation som växte upp med stor framtidsoptimism, en generation som idag ser ut att betrakta sin ålderdom som en andra tonårsperiod. Gruppen ser sig som unga och kommer troligen fortsätta att göra det trots försämrad kapacitet. Vår vision är att skapa arkitektur som kan hjälpa till att skapa en miljö för ett värdigt åldrande och underlätta för dessa personer att kunna fortsätta känna sig moderna och leva ett aktivt och stimulerande liv. Framtidens äldre är idag våra förebilder och kan fortsätta vara det. Äldreboendet måste därför bli en plats där fler än de äldre vill vistas och som blir en naturlig del av stadens liv. För att skapa framtidens äldreboende tar vi avstamp i tre viktiga begrepp som används inom forskningen när man pratar om framtidens äldre – Integrering, Attraktivitet och Miljöpsykologi som tas i förening med den speciella kontext som vi befinner oss i.

Norra Djurgårdsstadens kultur- och naturboende ger alla boende möjlighet till utevistelse. Vård- och omsorgsboendet får en trädgård per avdelning. En plats som blir tillgänglig att gå ut på vilken tid på året som helst. Vid sommarmånaderna kan hela avdelningen njuta av trevliga måltider utomhus.

Kontext - Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden kommer att erbjuda framtidens miljömässigt och socialt hållbara boende. En ny stadsdel med nära kontakt till staden och Nationalstatsparkens naturskatter och vattnets horisont, med Bobergs historiska Gasverksklockor i förgrunden i vackert mönstrat tegel, som ger sin speciella charm till området. Dessa byggnader kommer ligga tvärs över gatan från det nya boendet – de kommer inrymma kultur och kommer tillsammans med hållbarhetstanken vara det som ger området profil. Naturstigarna är många, tillgängligheten bra och området attraktivt för många olika målgrupper. Här finns plats för möte och motion i alla åldrar!